XIV. kerület, Róna utca 209.

Ismeri a ház történetét? Mesélje el!

Reflexiók

Korányi Tamás
2014. március 19., szerda

"Az elmondottak – bizonyos vonatkozásban – apám története. Apám a régi világ hivatalnoka volt. Polgár – minden ízében. Rengeteget olvasott, négy nyelvet tudott az anyanyelvén kívül.

Tovább...

Zenét hallgatott, színházba, operába járt. Kulturált barátaival – mára szinte elképzelhetetlen – állandó kapcsolatban volt. Érdekek nélkül. Az érdekeket az érdeklődés helyettesítette. Határozott véleménye volt a dolgokról; diktátumokat nem ismert. Az első világháborúban az orosz fronton főhadnagyként súlyosan megsebesült, hadirokkant frontharcossá nyilvánították. Ez ideig-óráig mentesítette bizonyos antiszemita akciók alól, például nem hívták be munkaszolgálatra, s a hivatalban is megmaradhatott, igaz alacsonyabb beosztásban – az udvari fronton: szokta volt mondani. Később azután, a kaotikus terror idején, saját leleményességére hagyatkozhatott csupán. Nem volt harcos alkat. Sarokba szorítva, rákényszerített okos vakmerőséggel védte a családját, önmagát. Nem adom magam ajándékba nekik – ezt gyakran mondogatta."

http://koranyi.blogspot.hu/search?q=H%C3%A9t+esztend%C5%91